Tee se itse -hallitusura

kaisa

Yksi urahaaveeni on jo vuosikausia ollut hallitusammattilaisuus. Pidän suurten kokonaisuuksien hallinnasta ja strategiatyöstä. Vietän mieluummin aikaani pidemmän aikavälin kehitystä tarkastellen kuin päivittäisten käytännön asioiden pyörityksessä. Minua kiinnostavat markkinatrendit, ansaintamallit ja asiakaskunnan analysoiminen.

Juuri tällaisia asioita pähkäillään yritysten hallituksissa.

Jokin aika sitten heräsin tajuamaan, että itse asiassa olen edennyt jo aika pitkälle tavoitteeni toteuttamisessa. Olen ollut yhtäjaksoisesti vähintään yhden yrityksen tai yhdistyksen hallituksessa jo lähes 12 vuoden ajan. Tällä hetkellä hallituspaikkoja on yhteensä viisi – kaksi yhdistystä ja kolme yritystä.

Omissa mielikuvissani hallitusammattilaisuus on liittynyt vahvasti suuriin yrityksiin. Se on sitä hallitustyötä, joka näkyy mediassa. Moni kuitenkin elättää itsensä kokonaan tai osittain toimimalla pk-yritysten ja startupien hallituksissa.

Pienten yritysten kanssa työskentely on mielenkiintoista ja hyvin konkreettista. Yrittäjät usein tarvitsevat apua paitsi suurten linjojen piirtämisessä myös arkisemmissa asioissa, kuten talouden suunnittelussa, työnantajana toimimisessa ja sopimuksissa. Hallituksen jäsenten onkin oltava tarkkoina, ettei kokouksista muodostu terapiakerhoja tai yrittäjyyskursseja, vaan että katse pidetään käytännön neuvonnasta huolimatta kauempana horisontissa.

Startupin hallituksessa toimiva saa myös varautua siihen, että työ ei rajoitu pelkkiin hallituksen kokouksiin, vaan viestinvaihtoa, sparrauspuheluja ja tapaamisia on vähintään viikoittain.

Tämänhetkisiin hallitustehtäviini olen päätynyt oman yrittäjätaustani myötä. Ennen nykyistä yhden naisen konsulttifirmaani pyöritin kahdeksan vuotta strategisen markkinointiviestinnän toimistoa, ja opin samalla – usein kantapään kautta – valtavan määrän asioita työnantajana toimimisesta, juridiikasta, taloushallinnosta, liiketoiminnan kehittämisestä ja vaikka mistä muusta.

Nyt hyödynnän tuolloin kertynyttä osaamista ja varallisuutta auttamalla taipaleensa alussa olevia yrittäjiä – ja opin samalla koko ajan itsekin uutta. Yhdistysten, etenkin nuorkauppakamarin hallituksissa olen puolestaan oppinut hallitustyön formaalia puolta.

Työurani ei missään vaiheessa ole ollut kovin suunnitelmallinen tai lineaarinen, ja minun on pitänyt opetella luomaan itse mahdollisuuksia silloin, kun niitä ei muuten avaudu. Näitä tilanteita tulee todennäköisesti eteen yhä useammalle, kun työelämä muuttuu ja epävarmuus kasvaa. Omaa osaamista pitää opetella markkinoimaan ja myymään eri tavalla kuin ennen.

Tavoitteenani on edelleen edetä jossakin vaiheessa myös suurempien yritysten hallituksiin. Kenties se tapahtuu sitä kautta, että jokin startupeista kasvaa isoksi, kenties verkostoni kautta avautuu uusia mahdollisuuksia, tai sitten se todennäköisin vaihtoehto: pitää jaksaa sitkeästi tyrkyttää itseään kiinnostaviin paikkoihin.